Кийимдин түсүнө карап мүнөзүн билүүгө болот

8 октября 2019 Кийимдин түсүнө карап мүнөзүн билүүгө болот

Ар адамдын табитине ылайык жактырган түсү болот. Ал эми сиздин жактырган түсүңүз сиз жөнүндө көп сырды айтып берет. Эмесе ар бир түстүн купуя сыры менен таанышып алыңыздар.

Ак түс – тазалыктын символу. Бул түс адам энергиясынын тазалануусуна өз таасирин тийгизет. Ак түстү тандагандар адатта жыйнактуу, адал ниеттүү адамдар болушат. Көп учурда алар талап коё билишет. Эгер өзүңүздү мээримдүү, таза адам кылып көрсөткүңүз келсе, ар дайым ак түстү кийинип жүрүүгө аракет кылыңыз.

Кызыл түс – жашоонун энергия берүүчү түсү. Адамдын жашоого болгон умтулуусун күчөтөт, адам организминдеги кан айлануу системасын жакшыртат. Бул түстү тандаган адамдар күчтүү, өткүр болушат. Кээ бир учурда кек алышы да мүмкүн. Адатта бул түс ачык мүнөздүү адамдарга туура келет.

Саргыч түс – эркиндикти сүйгөн түс. Адамдардын байкалбаган жөндөмдүүгүн арттырат. Депрессия, коркунуч бийлеп жүргөн адамдардын маанайын жубатат. Саргыч түс кийген адамдар көз каранды болушат. Ар дайым таанымал болууга умтулушат. Бул түстү адамдар көпчүлүктүн арасында кийгени туура болот. Мындай жерде адамдар бири-бирине ачык, мээримдүү болот. Эгер ар дайым көңүлдүү, жаш көрүнгүңүз келсе, саргыч түстүү кийим сатып алууга дүкөнгө жөнөңүз.

Сары түс – адамдын ойлоо, тез кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртат. Өзүнө ишенимсиз, уялчаак адамдарга оң таасирин тийгизет. Адамга күлкү, кубаныч алып келет. Адатта бул түс энергиясы мол, көп сүйлөгөн, артисттик өнөргө, чыгармачылыкка жакын адамдарга мүнөздүү. Сары түстүү кийим адамга саргыч түс сыяктуу таасир этет.

Жашыл түс – чыныгы гармониянын түсү. Адамдын нерв системасын тынчтандырат. Бул түс бирөөнүн кубаныч, таарынычын бөлүшө билген, достору көп адамдарга мүнөздүү. Мындан тышкары, жашыл түстү каалаган жерде колдоно берүүгө болот. Жашыл түстүү кийим кийсеңиз, сиз каалаган чөйрөдө бир гана жакшы жактан көзгө урунасыз.

Көк түс – кыялыңыздын орундалышына таасир этет. Бул түс – чындыктын, бирөөгө болгон ишенимдүүлүктүн белгиси. Эгер сиз туруктуу, эч кимдин колу жетпей турган болуп көрүнгүңүз келсе, көк түстүү кийим тандаңыз.

Көгүш түс – сергиткен, тынчтандырган түс. Бул түс – бейкутчулук, тынчтыктын символу. Ар дайым теңдикке, акылдуулукка чакырат. Көгүш түстү руханий жактан өсүүгө умтулган адамдар жактырышат. Адатта бул түстү эс алган жерде колдонгон жакшы. Кийим тандаганда абдан сезимтал, кең пейилдүү көрүнгүңүз келсе, көгүш түстүү кийимди сатып алсаңыз болот.

Кара түс – табышмактуу, сырдуу түс. Кара түс – көз карандысыздыктын белгиси. Бул түстү ыракат тартуулаган чөйрөдө өзүнүн татыктуу орду бар адамдар жактырышат. Көз каранды эмес, беделдүү көрүнгүңүз келсе, кара түстүү кийим тандаңыз!