Мусулмандын адам бизнес жүргүзүүдө колдоно турган 4 сыр

7 октября 2019 Мусулмандын адам бизнес жүргүзүүдө колдоно турган 4 сыр

Мусулман адамга төрт нерсенин соодасы менен алектенүүгө катуу тыюу салынган. Мухаммед (с.а.в) бул тууралуу мындай дейт: “Алла мен анын элчиси (с.а.в.) мас кылуучу (акылынан адаштырып, муундарын бошоткон) ичимдик соодасын, арам өлгөн мал соодасын, чочко соодасын жана идолдордун (жасалма кудай) соодасын арам деди (башкача айтканда, аларга катуу тыюу салды)”.

Тилекке каршы, шариятта ушундай катуу тыюу салынганына карабай, али да ушул бизнес менен алектенип жүргөндөр кезигет. Негизинде, Алла бир нерсеге тыюу салса, анда адамдар анын өз башына, үй-бүлөсүнө, бала-чакасына, ден соолугуна, урук-тукумуна, күндөлүк тиричилигине абдан оор кесепети бар деп түшүнүшү керек.

Аталган төрт нерсе азыркы кезде итче балалап, көбөйүп кеткени да жашыруун эмес. “Бала-чаканы багыш керек” деген ураанды карманып, болгон арыш менен бизнестерин жүргүзүп жатышат.

Бул иштерди же кудайдан коркпой, же адамдан уялбай жасай бергендер бар. Кайда бара жатабыз? Арам тамактын акыры эмне болот?