Окумуштуулар кан тобуна жараша адамдар төшөктө активдүү болорун аныкташты

11 июля 2019 Окумуштуулар кан тобуна жараша адамдар төшөктө активдүү болорун аныкташты

Изилдөөгө 3 миң ыктыярчы катышты. 1-топтогу кандын ээлери сексте табылбас шерик болуп чыгышты. Ошондой эле, алар төшөктө эксперимент жасаганды жактырышат.

Каны 2-топтогу адамдардын төшөктөгү автивдүүлүгү орточо болот.

3-топтогу кандын ээлери табияты назик, ал эми 4-топтогулар романтикага жакын экендиги менен айырмаланат. 3 жана 4-кан тобундагы адамдар ырахатты төшөктөн эмес, жүрөккө жол тапканды туура көргөндөр болуп чыкты.